• darkblurbg

Hoewel kwesties als oneigenlijk ziekteverzuim, bedrijfsfraude en overtreding van concurrentiebeding uiteraard ongewenst zijn, gebeuren ze elke dag weer.

Risk Security Holland werkt samen met Security & Investigation Group en samen beschikken wij over jarenlange ervaring, opgedaan binnen specialistische diensten van de politie en Koninklijke Marechaussee. Naast de specialisten staan wij u ook terzijde met de meest moderne technieken en methodieken die binnen de opsporing  voorhanden zijn.

Alle fases binnen het onderzoek worden met de opdrachtgever besproken zodat deze nooit voor verrassingen komt te staan. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van:

  • het doen van een vóór onderzoek,
  • hen achtergrondonderzoek,
  • het raadplegen van openbare bronnen,
  • uitvoeren van observaties,
  • verrichten van proefaankopen,
  • technisch onderzoek

In de meeste gevallen kan een onderzoek naar tevredenheid van de opdrachtgever afgerond worden, maar in sommige situaties leidt de afronding van een onderzoek tot het inschakelen van de politie. Van elk onderzoek wordt een rapportage opgemaakt die beschikbaar gesteld wordt voor gebruik tijdens een eventuele juridische procedure. Daarnaast zijn de onderzoekers voor u beschikbaar om als getuige (deskundige) voor de rechtbank op te treden.

De stand van zaken met betrekking tot de kosten van een onderzoek wordt uiteraard op regelmatige basis besproken.

Deze diensten worden uitgevoerd in combinatie met onze partner Security & Investigation Group B.V.  voor meer informatie zie www.sig-bv.nl

Contact

Bezoekadres:
Kruisweg 757-759
2132 NE Hoofddorp

Postadres:
Postbus 544
2130 AM Hoofddorp

Telefoon en e-mail:
Kantooruren : 020-4461300
Na 17.00 uur : 06-24470147
e-mail : info@risksecurity.nl

Vergunning Ministerie van Veiligheid en Justitie
ND 1558 (Beveiliging)
POB 828 (Particulier Onderzoek)
KvK: 37104113

Social media